ยินดีเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา

 
นางสาวทักษิณา ช่วยบำรุง
ผู้อำนวยการ
กุมภาพันธ์ 2561
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของหน่วยงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

  หน้าแรก     กลยุทธ์ 

กลยุทธ์
กลยุทธ์  

 

กลยุทธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา

กลยุทธ์ที่ 1       พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ให้เหมาะสมกับเด็กพิการ

กลยุทธ์ที่ 2       พัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการตามที่กำหนดไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล และแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว ตลอดจนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

กลยุทธ์ที่ 3       พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ด้านการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

กลยุทธ์ที่ 4       พัฒนาสถานศึกษาให้มีความพร้อม เป็น    ศูนย์บริการทางการศึกษาสำหรับคนพิการในจังหวัดที่มีคุณภาพ

กลยุทธ์ที่ 5      พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพภายใต้การมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายตามมาตรฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ

 


ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.234.233.48
คุณเข้าชมลำดับที่ 121,127

 
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา
16/2 หมู่ 3 ตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140
Tel : 038-587215-6, 062-7491180  Fax : 038-587216
Email : padrewcenter@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.