ยินดีเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา

 
นางสาวทักษิณา ช่วยบำรุง
ผู้อำนวยการ
กุมภาพันธ์ 2561
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของหน่วยงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

  หน้าแรก     บุคลากร 

บุคลากร
บุคลากร  


นางสาวทักษิณา ช่วยบำรุง
ผู้อำนวยการ


นายทยากร ธนโชติหิรัญ
ครู คศ.2


น.ส.วรรธนี สรรพคุณ
ครู คศ.2


น.ส.ผกามาศ พัฒนะพลผกา
ครู คศ.1


นายชูเกียรติ สังขะพงษ์
ครู คศ.1


นายณัฐษิมา ทั่งกลาง
ครู คศ.1


น.ส.ศศิธร ศรีสมสุข
ครู คศ.1


น.ส.จินตนา สุริยพงศ์
ครูผู้ช่วย


น.ส.พรพนา ชมภูษา
ครูผู้ช่วย


นายเอกชัย ประสิทธิ์
ครูผู้ช่วย


น.ส.อรอนงค์ โด่งดัง
ครูผู้ช่วย


น.ส.เมย์รี จงเพิ่มวัฒนะผล
ครูผู้ช่วย


นางสาวรุ่งตะวัน สีม่วง
ครูผู้ช่วย


น.ส.ชลลดา กิจพิทักษ์
พนักงานราชการ


น.ส.จรินทร์ หิ้งทอง
พนักงานราชการ


นายกันดิศ บรรหารบุตร
พนักงานราชการ


น.ส.วารุณี จุลเจือวงศ์
พนักงานราชการ


นางพรพิมล เพ็ญวิเชียร
พนักงานราชการ


น.ส.พัทภา สารมะโน
พนักงานราชการ


นางสาวเสาวลักษณ์ บุญสม
พนักงานธุรการ


นายศักดิ์ดา คำไพรศรี
พนักงานราชการ


นางสาวกัญญ์วรา ปัญญาโน
พนักงานราชการ


นางสุมาลี สุวรรณวิเวก
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางพัชรีภรณ์ โฉมนุส
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางรัชนี บุญเพ็ง
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางสิรินารถ ยินดีสุข
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางจำรูญ เผือกรอด
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางจรัญ นาคสมบูรณ์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางมะลิ อินม่วง
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


น.ส.นงศนุช รุณใจ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


น.ส.เจนจิรา แสงเกิด
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


น.ส.รสิตา เหลืองอ่อน
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางดวงกมล เพ็งพันธ์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


น.ส.ยุวดี น้อยประเสริฐ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางบุหลัน ศุภลักษณ์วัจนะ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


น.ส.สุกานดา ไหมทอง
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางน้ำฝน วงษ์นาค
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางนันนคร แสงจันทร์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


น.ส.สุพรรณิการ์ แสงจันทร์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นายวรินทร กรองทอง
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


น.ส.สุธนี พันธวนิช
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางทิพวรรณ ฟัดทอง
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางวันเฉลิม ภาวศุทธิวงศ์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางรัชนี ฉัตร์ทอง
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นายจิรวัฒน์ เหลืองอ่อน
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


น.ส.พรนภา ผดุงจิตร
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


น.ส.จันนะพา สืบวงษ์ดิษฐ์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางสาววันวิสา อุบลโชค
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


น่ายพัฒนะ เมฆพัฒน์
ยาม


นายคมสันต์ รุ่งรักษา
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นายพิเชษฐ ยินดีสุข
คนงาน


นายวิชาญ เตียวจิน
นักการ

ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.234.233.48
คุณเข้าชมลำดับที่ 121,115

 
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา
16/2 หมู่ 3 ตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140
Tel : 038-587215-6, 062-7491180  Fax : 038-587216
Email : padrewcenter@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.